танилцуулга

МРСХ-ны Удирдах Зөвлөл

Ж.Батжаргал, Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч

З.Бат-Эрдэнэ, JT1CS, Нарийн бичгийн дарга

Ж.Батжаргал УЗ-ийн гишүүн

Д.Нэргүй, УЗ-ийн гишүүн

Д.Мижиддорж, JT1CP, УЗ-ийн гишүүн, ӨХТ-ын дасгалжуулагч

А.Ариунаа УЗ-ийн гишүүн, РСНО-ын дасгалжуулагч

А.Даваадорж, УЗ-ийн гишүүн

Э.Мөнхдэлгэрэх, УЗ-ийн гишүүн

Т.Соджавхлан, УЗ-ийн гишүүн

Э.Тамир, УЗ-ийн гишүүн

Б.Анхбаяр, УЗ-ийн гишүүн

Ч.Чинбат, УЗ-ийн гишүүн