Ашиглалтын төсөл

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]

Алтат алтны үндсэн ордын товч танилцуулга

  • Тайлбайн нэр: Алтат
  • Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-011950
  • Нийт табайн хэмжээ: 49.0 гектар
  • Тусгай зөвшөөрлийн огноо: 2006 он 8-р сар
  • Ашигт малтмалын төрөл: Алт
  • Алтны агуулга: 0.5-8.0г/т

Физик газарзүй

  • Алтат ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутагт харъяалагдна.
  • Улаанбаатар хотоос баруун хойш 170км, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын төвөөс урагш 18км-т байршина.
  • Хэнтий нурууны хойд хэсгийн өндөр уулархаг бүс нутагт Бороо-Зуун модны хүдрийн загилаанд хамаарах бөгөөд Бороо–Гацууртын алтны ордын дунд хэсэгт оршино.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]