Мэдээмэдээлэл

РТС УТҮГ-ын нэрэмжит 2014 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээн

РТС УТҮГ-ын нэрэмжит Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах РСЧО буюу үнэг агналтын тэмцээн 2014 оны 6 сарын 28-нд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг танилцуулбал,

М19 ангилал
1-р байр Д. Баттүшиг, Үнэг–3, хугацаа–61’16”
2-р байр М. Нямдорж, Үнэг–2, хугацаа–112’03”
3-р байр Х. Батдорж, Үнэг–1, хугацаа–116’02”
W19 ангилал
1-р байр Ж. Минжинсогоо, Үнэг–4, хугацаа–96’45”
2-р байр Л. Энхномин, Үнэг–3, хугацаа–11’03”
3-р байр Г. Дулмаа, Үнэг–3, хугацаа–115’02"
М21 ангилал
1-р байр Т. Лхаасүрэн, Үнэг–5, хугацаа–66’30”
2-р байр Ч. Түвшинжаргал, Үнэг–5, хугацаа–69’43”
3-р байр Г. Алзахгүйбаатар, Үнэг–5, хугацаа–70’00”
W21 ангилал
1-р байр М. Энхзаяа, Үнэг–5, хугацаа–104’01”
2-р байр М. Золзаяа, Үнэг–3, хугацаа–110’10”
3-р байр Э. Гэрэлтуяа, Үнэг–3, хугацаа–112’57”

Багийн дүнгээр 1-р байрт ТСТ, 2-р байрт ХЦ-ийн 0151-р анги, 3-р байрт Үүр тээл тус тус шалгарлаа.

Тэмцээнийг РТС УТҮГ, УЗ-ийн гишүүн Т. Батжаргал нар ивээн тэтгэж явуулсан байна.